POJIŠTĚNÍ


 

 

V souladu se všeobecnými a bezpečnostními podmínkami doporučuje organizátor od vystavovatelů, aby na vlastní náklady uzavřeli pojištění odpovědnosti za škody způsobené vlastní činností.