PODPORA


  

S touto akcí podporujeme společně chráněné dílny v obecně prospěšné spol. MCU Koloseum o.p.s., Liberec, která poskytuje sociální služby a zejména zaměstnává převážně osoby se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech. Tím jim umožňuje seberealizaci a zařazení do pracovního procesu.

 

Vaší účastí na festivalu podporujete také i vy tyto chráněné dílny.

 

Více informací ZDE